TẤT TẦN TẬT VỀ DIỆN VISA BẢO LÃNH ÚC | sponsor visa
TẤT TẦN TẬT VỀ DIỆN VISA BẢO LÃNH ÚC

TẤT TẦN TẬT VỀ DIỆN VISA BẢO LÃNH ÚC

Khi nhắc đến visa bảo lãnh Úc, quý vị sẽ thường liên tưởng đến diện visa bảo lãnh người thân qua Úc, doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên qua Úc. Sau đây, Thiên Đường Đất Úc sẽ liệt kê các loại visa liên quan đến bảo lãnh.

CÁC DIỆN VISA BẢO LÃNH

visa bảo lãnh Úc
visa bảo lãnh Úc

Bảo lãnh Úc đồng nghĩa một công dân, doanh nghiệp Úc đứng ra cam kết, cam đoan để từ đó tiếp dẫn một người nước ngoài đến Úc viếng thăm, lao động hoặc sinh sống hợp pháp.

Trên cơ bản, có 3 dạng bảo lãnh chính ở Úc:

 • Doanh nghiệp Úc bảo lãnh nhân viên nước ngoài
 • Công dân Úc bảo lãnh thân nhân nước ngoài
 • Diện đề cử (nomination)

DIỆN DOANH NGHIỆP BẢO LÃNH

Những dòng visa dưới đây yêu cầu doanh nghiệp Úc đủ điều kiện, đứng ra bảo lãnh nhân công người nước ngoài. Đồng nghĩa, doanh nghiệp bảo đảm nghề nghiệp, lương bổng, trách nhiệm và bổn phận đối với nhân công nước ngoài.

Visa 482

Thị thực tuyển dụng tay nghề thiếu hụt ngắn hạn (The Temporary Skill Shortage Visa) cho phép doanh nghiệp bảo lãnh nhân công nước ngoài qua Úc. Nhân công phải có tay nghề tương ứng và ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Thời hạn visa dao động từ 1 đến 4 năm.

Visa 186

Diện doanh nghiệp đề cử (The Employer Nomination Scheme Visa) yêu cầu nhân công phải thực hiện kiểm tra tay nghề đủ điều kiện mới được đề cử. Nếu nghề nghiệp đó yêu cầu bằng cấp chuyên môn tương ứng, nhân công phải thi đậu bằng chuyên môn đó. Diện visa này không có phân biệt vùng miền. Nhân công phải làm việc tại doanh nghiệp ít nhất 2 năm thì doanh nghiệp này mới có thể bảo lãnh nhân công ở lại Úc. Visa 186 là diện visa thường trú, tức là trước đó nhân công phải làm cho doanh nghiệp dưới diện visa tạm trú ít nhất 2 năm. Visa thường trú đã là visa vĩnh viễn, nhân công có thể renew vô điều kiện mỗi 5 năm.

Visa 494

Diện visa bảo lãnh ở vùng sâu vùng xa Úc (The Skilled Employer Sponsored Regional) là diện yêu cầu nhân công phải thi sát hạch tay nghề mới đủ yêu cầu được bảo lãnh. Visa này có giới hạn vùng miền, yêu cầu đương đơn phải làm ở vùng sâu vùng xa Úc. Nhân công phải làm cho doanh nghiệp 5 năm thì mới đủ điều kiện bảo lãnh.

Visa 400

Diện tay nghề tạm trú (The Temporary Work (Short Stay Specialist) Visa) là diện cho phép nhân công qua Úc làm việc tạm thời, có thời hạn. Nhân công phải làm trong ngành cực kỳ đặc thù, và doanh nghiệp phải viết thư mời, đơn đề cử công việc (job offer) và hợp đồng lao động để làm chứng cứ.

Visa 407

Visa thực tập 407 cho phép đương đơn qua Úc thực tập nâng cao tay nghề, đi thực tế, học hỏi trao đổi công nghệ. Để hợp lệ, đương đơn phải được bảo lãnh, đề cử bởi doanh nghiệp Úc cung cấp dịch vụ đào tạo, thực tập. Diện này chỉ cho phép đương đơn ở Úc tối đa 2 năm.

Visa GTE

Diện Doanh nghiệp bảo lãnh Nhân tài quốc tế (The Global Talent Employer Sponsored Visa) cho phép doanh nghiệp bảo lãnh nhân công nước ngoài tay nghề cao. Chương trình này được thiết kế để tối đa hóa lợi ích của đất nước Úc. Từ đó, diện này yêu cầu doanh nghiệp miêu tả rõ cho quan chức di trú thấy, nếu tuyển dụng nhân tài tay nghề cao này sẽ làm lợi gì thực tiễn cho nước Úc. Chẳng hạn như, người nhân tài này sẽ góp phần tạo ra nhiều công việc cho dân Úc hoặc người này sẽ chuyển nhượng kinh nghiệm, công nghệ cho công nhân Úc. Có 2 dòng nhỏ trong diện GTE này:

 • Dòng dành cho Doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm (Established Business stream)
 • Dòng dành cho Doanh nghiệp mới mở (Start-up stream).

Bảo lãnh thân nhân sang Úc

Các diện visa dưới đây cho phép công dân Úc bảo lãnh thân nhân qua Úc để du lịch, thăm thân, lao động và thậm chí định cư.

Visa 491

Diện Lao động tay nghề vùng sâu vùng xa – nhánh bảo lãnh thân nhân cho phép nhân công lành nghề có thể qua vùng hẻo lánh, nông thôn Úc lao động sinh sống. Yêu cầu của diện này là nhân công đó phải được bảo lãnh bởi thân nhân trực hệ hiện đang sinh sống tại chính vùng nông thôn Úc đó.

Đọc thêm  Visa 188C định cư Úc cả gia đình

Thân nhân trực hệ đó là:

 • Cha mẹ
 • Con cái ruột hoặc con nuôi
 • Anh chị em ruột thịt hoặc anh chị em nuôi, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha
 • Cô chú cậu dì
 • Cháu trai, cháu gái (con ruột của anh chị em ruột)
 • Ông bà
 • Anh chị em họ hàng gần (first cousin)

Đương đơn nộp diện visa này phải nộp EOI thông qua hệ thống SkillSelect. Đây là diện visa có xét điểm điều kiện và cho phép đương đơn ở Úc tối đa 5 năm.

Visa bảo lãnh vợ chồng

Visa này cho phép bảo lãnh vợ chồng hợp pháp của một công dân Úc, thường trú nhân Úc được sinh sống vĩnh viễn tại Úc.

Nếu vợ chồng đang sống ở Úc, quý vị sẽ nộp đơn diện visa 820/801. Nếu vợ chồng hiện đang ở ngoài nước Úc, quý vị sẽ nộp diện 309/100.

Visa bảo lãnh cha mẹ

Hiện đang có rất nhiều diện visa cho phép công dân Úc, thường trú nhân Úc bảo lãnh cha mẹ sang:

 • Sponsored Parent Visa – Subclass 870
 • Parent Visa (Offshore) – Subclass 103
 • Contributory Parent (Temporary) Visa (Offshore) – Subclass 173
 • Contributory Parent Visa – Subclass 143
 • Aged Parent Visa – Subclass 804
 • Contributory Aged Parent (Temporary) Visa – Subclass 884
 • Contributory Aged Parent Visa – Subclass 864

Để có thể bảo lãnh cha mẹ qua Úc một trong các diện trên, con cái phải:

 • Hiện đang ở Úc
 • Con cái phải là công dân Úc, thường trú Úc
 • 18 tuổi hoặc lớn hơn
 • Sống ở Úc hợp pháp ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn bảo lãnh cha mẹ.

 

Visa bảo lãnh con cái & trẻ em khác

Một trẻ em cũng cần phải được cấp visa khi nhập cảnh vào Úc. Hiện đang có các loại visa sau:

 • Child (Permanent) – Subclass 802
 • Orphan Relative (Permanent) – Subclass 837
 • Child (Permanent) – Subclass 101
 • Orphan Relative (Permanent) – Subclass 117
 • Adoption Visa (Permanent) – Subclass 102
 • Dependent Child Visa – Subclass 445

Tất cả trẻ em dự tính nộp đơn các diện trên phải được bảo lãnh bởi cha mẹ hoặc họ hàng. Người bảo lãnh cần đáp ứng các điều kiện:

 • Tối thiểu 18 tuổi hoặc lớn hơn
 • Phải là:
  • Công dân Úc
  • Thường trú nhân Úc
  • Công dân new Zealand

 

Visa Đề cử

Nomination visa là diện không cần bảo lãnh, nhưng cần được đề cử. Đề cử thì ít điều kiện hà khắc hơn bảo lãnh. Tuy nhiên, diện đề cử chỉ được áp dụng cho các ngành nghề đặc thù, kỹ năng chuyên môn cao.

 

GTI – Global Talent Independent Visa

GTI là diện visa được ưu tiên, tuyển dụng nhân tài đến Úc sinh sống và làm việc vĩnh viễn. Để hợp lệ với diện visa này, quý vị phải được đề cử bởi Thanh tra Nhân tài quốc tế (Global Talent Officer) hoặc bởi một người đề cử:

 • Phải có danh vọng tầm vóc quốc gia đối với ngành nghề tương ứng của đương đơn
 • Là công dân Úc hoặc thường trú Úc
 • Doanh nghiệp Úc hoạt động lâu năm
 • Công dân New Zealand

Tùy thuộc vào ngành nghề tương ứng, người đề cử có thể là công ty, trường đại học, hiệp hội.

491 Visa – Regional State Nomination

Diện visa 491 – bảo lãnh vùng sâu vùng xa – cho phép nhân công và gia đình sinh sống ở vùng sâu vùng xa hoặc nông thôn Úc. Thời hạn ở Úc tối đa 5 năm. Để hợp lệ, quý vị phải được đề cử bởi chính quyền tỉnh bang, phân khu địa chính. Nếu quý vị được đề cử thành công, quý vị sẽ được tỉnh bang mời nộp đơn. Mỗi bang sẽ có điều kiện visa 491 khác nhau.

Visa 190 – visa tay nghề do tỉnh bang đề cử

Đây là diện visa xét điểm – cho phép đương đơn sinh sống làm việc ở Úc vĩnh viễn – diện thường trú nhân. Đương đơn phải được chính quyền tỉnh bang đề cử. Mỗi tỉnh bang, phân khu địa chính có một danh sách các nghề riêng mà họ ưu tiên đề cử:

Nếu quý vị xét thấy chuyên môn của mình có trong danh sách của tỉnh bang mong muốn, quý vị hãy nộp EOI điền rõ cụ thể ngành nghề, mã số nghề trong danh sách và bằng cấp quý vị có tương ứng. Tỉnh bang sẽ xét duyệt họ có đề cử quý vị hay không. Bên cạnh đó, mỗi tỉnh bang cũng có điều kiện riêng cho diện visa 190 này.

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  (Thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối)

  Họ tên:

  Số điện thoại:

  Email:

  Nơi cư trú:

  Nhu cầu:
  Mua nhà ở ÚcĐầu tư kinh doanh ÚcĐịnh cư ÚcLàm visa ÚcDu học Úc

  Ghi Chú:

  Related posts

  Leave a Reply

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *