Định cư Canada
Định cư Canada

Các chương trình định cư Canada 2018, cam kết 100% thành công

Quyền lợi

 • Sau 09 tháng có thể xin thường trú nhân (PR).
 • Trẻ em từ 5-18 tuổi có thể học miễn phí khi ở Canada.
 • Được hưởng phúc lợi xã hội như công dân Canada, bao gồm bảo hiểm y tế (trừ một số quyền công dân như bầu cử).
 • Tự do sống ở bất cứ đâu ở Canada sau khi có PR.
 • Nếu đủ điều kiện có thể thi quốc tịch Canada.
 • Được Nhà nước Canada bảo vệ theo Luật pháp Canada và Hiến chương Canada về Các Quyền và Tự do.

Yêu cầu

 • Đương đơn chính có điểm IELTS 4.0.
 • Tốt nghiệp PTTH.
 • Đương đơn chính phải chứng minh cho quan chức bang British Columbia (BC) thu nhập hàng năm đủ bảo đảm cuộc sống cho gia đình, cụ thể như sau:
  1/ Nếu đương đơn chỉ đi một mình, mức thu nhập hàng năm là 18.452 CAD để xin thẻ xanh (PR).
  2/ Nếu đương đơn đi cùng gia đình (2 người phụ thuộc như vợ và 1 con dưới 18 tuổi), mức thu nhập hàng năm (của cả vợ chồng) là 22.970 CAD để xin PR.
 • Tiền lương trung bình ở bang BC là 11 – 13 CAD/giờ, vì vậy đương đơn có thể dễ dàng kiếm được 24.960 CAD/năm, theo yêu cầu của chương trình này. Ví dụ, tiền lương là 12 CAD/giờ, một gia đình có 2 vợ chồng làm việc, có thể dễ dàng kiếm được 49.920 CAD/năm.

Xin Quý vị liên hệ hotline: 077.248.3838 để biết thêm chi tiết về chương trình định cư Canada 2018.