VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP NHỎ TẠI ÚC | Cẩm nang tự mở công ty Úc
VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP NHỎ TẠI ÚC

VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP NHỎ TẠI ÚC

Để mở và vận hành một doanh nghiệp nhỏ tại Úc, quý vị cần lưu ý các điều sau đây!

Bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ tại Úc

Trước khi bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ, có một vài điều quan trọng quý vị cần suy xét, bao gồm:

 • loại hình cấu trúc doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và yêu cầu của quý vị
 • quý vị có cần đăng ký tên doanh nghiệp hay không.

Các loại hình doanh nghiệp nhỏ tại Úc

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là cấu trúc doanh nghiệp đơn giản nhất. Diện này không mất nhiều tiền để thành lập vì có ít thủ tục về pháp lý và thuế. Nếu vận hành như một hộ kinh doanh cá thể, quý vị không phải là một thực thể pháp lý riêng lẽ. Thế nên, quý vị chịu trách nhiệm cho tất cả mọi khía cạnh của doanh nghiệp. Bao gồm bất cứ khoản nợ phát sinh nào của doanh nghiệp.

Công ty hợp danh

Một công ty hợp danh là hai hoặc nhiều người hoặc đơn vị làm ăn với tư cách đối tác. Trong một công ty hợp danh, việc kiểm soát hoặc quản lý doanh nghiệp là trách nhiệm chung. Một công ty hợp danh không phải là thực thể pháp lý riêng rẽ. Quý vị và các đối tác chịu trách nhiệm cho tất cả mọi khoản nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Công ty

Một công ty là một thực thể pháp lý riêng rẽ. Điều này có nghĩa là công ty cũng có các quyền như một người và có thể phát sinh nợ, khởi kiện và bị kiện. Việc là một thực thể pháp lý riêng rẽ cũng có nghĩa là các chi phí thành lập và hành chính cao hơn, và mức độ trách nhiệm pháp lý cao hơn được áp dụng cho cả công ty và các lãnh đạo

Quỹ tín thác

Một quỹ tín thác là một nghĩa vụ đặt lên một người (gọi là người nhận ủy thác) để giữ bất động sản hoặc tài sản (như tài sản doanh nghiệp) cho lợi ích của những người khác (được gọi là người thụ hưởng).

Tính năng chính của mỗi loại hình doanh nghiệp
Tính năng chính của mỗi loại hình doanh nghiệp nhỏ tại Úc

Đăng ký tên doanh nghiệp nhỏ tại Úc

Tên doanh nghiệp là tên mà một công ty sử dụng để kinh doanh.Quý vị cần đăng ký tên doanh nghiệp nếu quý vị là:

 • Một hộ kinh doanh cá thể và quý vị kinh doanh dưới một tên không phải tên của cá nhân quý vị.
 • Hoặc nếu quý vị vận hành một công ty kinh doanh sử dụng một tên khác với tên công ty đã đăng ký.

Quý vị có thể chọn đăng ký tên doanh nghiệp cho một năm hoặc ba năm. Hãy đảm bảo quý vị đã cân nhắc những điều cần thiết để duy trì một tên doanh nghiệp. Bao gồm:

 • Chi phí và  tên doanh nghiệp có thể dùng
 • Cần làm gì nếu muốn chuyển nhượng hoặc hủy tên doanh nghiệp.

Tất cả doanh nghiệp đều phải đăng ký với ASIC (Hiệp hội chứng khoán & doanh nghiệp Úc).

Mở công ty

Đăng ký văn phòng hiện tại

Đây là địa chỉ ASIC (Hiệp hội chứng khoán & doanh nghiệp Úc) sẽ dùng để gửi tài liệu tới công ty.

Đọc thêm  Bất động sản Úc 2020: Nguyên nhân hấp dẫn các nhà đầu tư Việt

Có một địa điểm kinh doanh chính

Đây là địa điểm nơi công ty vận hành công việc kinh doanh.

Đăng ký thông tin cá nhân

Một công ty phải thông báo với ASIC tên, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của tất cả các lãnh đạo.

Duy trì tên doanh nghiệp

Nếu công ty lựa chọn vận hành dưới một tên doanh nghiệp, quý vị phải đảm bảo rằng tên doanh nghiệp được đăng ký và gia hạn khi đăng ký hết hạn (mỗi một hoặc ba năm). ASIC sẽ gửi cho công ty thông báo gia hạn tên doanh nghiệp 30 ngày trước khi cần gia hạn.

Giữ hồ sơ tài chính

Một công ty phải giữ hồ sơ tài chính cập nhật mới nhất ghi lại chính xác và giải thích các giao dịch và tình hình tài chính của công ty. Các công ty lớn hơn có thêm nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính với ASIC.

Nộp chi phí liên quan cho ASIC

Các phí này bao gồm: phí đăng ký công ty, phí gia hạn hàng năm, phí nộp hồ sơ và phí chậm trễ

Vận hành công ty

Điều quan trọng cần biết khi vận hành công ty là:

 • Công ty có sở hữu tài sản
 • Công ty nhìn chung chịu trách nhiệm trả nợ phát sinh bởi công ty. Có thể bao gồm các chủ nợ
  thương mại, nhân viên và cơ quan pháp luật như Sở Thuế Vụ Úc
 • Bất cứ khoản tiền nào được đầu tư vào công ty (ví dụ như: Thông qua các khoản vay cho công
  ty hoặc bởi chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư mua cổ phần trong công ty) thuộc về công ty và phải
  được dùng cho mục đích chính đáng của công ty
 • Chủ sở hữu hoặc cổ đông của công ty có quyền nhận thanh toán cổ tức (ví dụ như tiền) từ công
  ty. Nhưng chỉ sau khi công ty đã đảm bảo nó có khả năng trả nợ cho chủ nợ thương mại, nhân
  viên và các cơ quan pháp luật
 • Mặc dù thông thường công ty có trách nhiệm trả các khoản nợ, một lãnh đạo có thể trở
  thành người phải chịu trách nhiệm. Điều này thường xảy ra khi lãnh đạo vi phạm các nghĩa vụ
  pháp lý của họ (ví dụ như công ty tiếp tục giao dịch khi không có khả năng thanh toán).

Bảo vệ doanh nghiệp

Là một người điều hành doanh nghiệp, một điều quan trọng là quý vị bảo vệ lợi ích của mình khi
giao dịch với các doanh nghiệp khác. Bốn bước đơn giản này có thể giúp quý vị:

bảo vệ doanh nghiệp
bảo vệ doanh nghiệp nhỏ tại Úc

Đóng công ty nhỏ tại Úc

Kể cả sau khi công ty đã ngừng giao dịch với tư cách doanh nghiệp, nó vẫn còn đăng ký với ASIC.
Điều này nghĩa là quý vị phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của công ty, bao gồm cập nhật
thông tin chi tiết của quý vị và nộp phí xét duyệt hàng năm. Có thể quý vị muốn đóng cửa công ty
của mình để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Thêm vào đó, nếu quý vị đã đăng ký tên doanh nghiệp và ngừng giao dịch với tư cách doanh nghiệp,
quý vị có thể cần làm các bước để hủy tên doanh nghiệp.

Quý vị có thể tham khảo website của Hiệp hội chứng khoán & doanh nghiệp Úc (ASIC).

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  (Thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối)

  Họ tên:

  Số điện thoại:

  Email:

  Nơi cư trú:

  Nhu cầu:
  Mua nhà ở ÚcĐầu tư kinh doanh ÚcĐịnh cư ÚcLàm visa ÚcDu học Úc

  Ghi Chú:

  Related posts

  Leave a Reply

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *