DANH NGẠCH ĐỊNH CƯ ÚC 2023 – 2024
DANH NGẠCH ĐỊNH CƯ ÚC 2023 – 2024

DANH NGẠCH ĐỊNH CƯ ÚC 2023 – 2024

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, Chính phủ Úc đã thông báo số danh ngạch Định cư Úc 2023-2024 là 190.000 quotas.

DANH NGẠCH ĐỊNH CƯ ÚC 2023 – 2024

Danh ngạch định cư Úc 2023 – 2024

Chương trình Định cư Úc 2023-24 được thiết kế để giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng dai dẳng và mới nổi, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải ròng bằng cách thu hút các kỹ năng chuyên môn khó tìm hoặc khó phát triển ở Úc. Chương trình có các mục như sau:

 • Skill stream (137,100 danh ngạch): được thiết kế để cải thiện năng lực sản xuất của nền kinh tế và bù đắp sự thiếu hụt kỹ năng trên thị trường lao động, bao gồm cả những thị trường thưa dân.
 • Family stream (52,500 danh ngạch): chủ yếu là visa kết hôn. Cho phép người Úc đoàn tụ với thân nhân từ nước ngoài và cung cấp cho họ con đường trở thành công dân. Bao gồm:
  • 40,500 Partner visas dự tính được cấp cho năm 2023-2024. Lưu ý rằng visa này phụ thuộc vào nhu cầu và không có mức trần.
  • 3,000 Child visas dự tính được cấp cho năm 2023-2024. Lưu ý rằng visa này phụ thuộc vào nhu cầu và không có mức trần.
 • Special Eligibility stream (400 danh ngạch): bao gồm visa cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Bao gồm cả thường trú nhân trở về Úc sau một thời gian ở nước ngoài.

Danh ngạch định cư Úc dựa theo ngân sách năm tài khóa 2022-23 và 2023-24

DÒNG VISA LOẠI VISA CẤP QUY HOẠCH 2022-23 CẤP QUY HOẠCH 2023-24
Skilled Nhà tuyển dụng tài trợ 35.000 36.825
Có tay nghề độc lập 32.100 30.375
Khu vực 34.000 32.300
Tiểu bang/Lãnh thổ được đề cử 31.000 30.400
Đổi mới kinh doanh & Đầu tư 5.000 1.900
Nhân tài toàn cầu (Độc lập) 5.000 5.000
Tài năng xuất sắc 300 300
Tổng kỹ năng 142.400 137.100
Family Đối tác 1 40.500 40.500
Cha mẹ 8.500 8.500
Con 1 3.000 3.000
Gia đình khác 500 500
Tổng visa gia đình 52.500 52.500
Đủ điều kiện đặc biệt 100 400
Chương trình di cư tổng thể 195.000 190.000

 

Trong giai đoạn 2023-24, việc cung cấp các loại visa Vợ chồng và Trẻ em được thực hiện theo nhu cầu, số danh ngạch chỉ mang tính biểu thị.

Quy mô danh ngạch định cư Úc 2023-2024

Quy mô số lượng Chương trình định cư Úc 2023-2024 được thiết lập hàng năm phụ thuộc vào Ngân sách của Chính phủ Úc.

Để thiết lập chính sách của Chương trình định cư Úc 2023-24, cuộc tham vấn đã diễn ra rộng rãi với chính quyền tiểu bang và lãnh thổ, đại diện của các học viện, ngành công nghiệp, đoàn thể và tổ chức cộng đồng.

Đọc thêm  GIAI ĐOẠN MIỄN TRỪ XIN VISA ÚC

Khi lập kế hoạch, Chính phủ Úc xem xét những điều sau:

 • Đệ trình công khai
 • Dự báo kinh tế và lực lượng lao động
 • Nghiên cứu quốc tế
 • Xuất khẩu nhân lực ra nước ngoài
 • Mô hình kinh tế và tài chính.

Phân bố danh ngạch dựa trên tiểu bang, vùng lãnh thổ 2022 – 2023

Theo thiết lập của Chương trình định cư Úc 2023-24, việc phân bổ đề cử được cung cấp cho các Bang và Vùng lãnh thổ trong các loại thị thực sau:

 • Tay nghề – Được đề cử (phân lớp 190)
 • Tay nghề – vùng thưa dân (Tạm trú) (phân lớp 491)
 • Chương trình đầu tư và đổi mới kinh doanh (BIIP)

Mỗi Tiểu bang và Vùng lãnh thổ đều đánh giá những người nộp đơn đủ điều kiện. Dựa trên các tiêu chí duy nhất trong khu vực pháp lý của họ.

Bộ đang làm việc với các Tiểu bang & Vùng lãnh thổ để hoàn thiện việc phân bổ đề cử cho năm chương trình 2023-24. Việc phân bổ cho từng khu vực pháp lý sẽ được công bố sau khi được quyết định.

TIỂU BANG VISA TAY NGHỀ TỈNH BANG ĐỀ CỬ (HẠNG 190) VISA TAY NGHỀ LÀM Ở VÙNG THƯA DÂN (HẠNG 491) CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI KINH DOANH (BIIP)
ACT 2.025 2.025 10
NSW 9.108 6.168 260
NT 600 1.400 15
QLD 3.000 2.000 235
SA 3.000 5.800 70
TAS 2.150 2.100 10
VIC 12.900 2.000 170
WA 5.350 2.790 40
Tổng cộng 38.133 24.283 810

 

 

Phân bố danh ngạch dựa trên tiểu bang, vùng lãnh thổ 2023 – 2024

Phân bổ đề cử là số lượng người nộp đơn chính mới mà mỗi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có thể đề cử trong một năm. Các đơn đăng ký mới được thêm vào kho hồ sơ hiện có tồn đọng trong các phân loại visa này.

Việc phân bổ đề cử không phản ánh tổng số người xin thị thực trong các loại này và không giới hạn số lượng thị thực có thể được cấp trong các loại thị thực này.

Bộ xử lý các đơn hiện tồn đọng và các đơn mới song song do tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử phù hợp với các cấp độ lập kế hoạch của Chương trình Di cư vĩnh viễn và  các ưu tiên xử lý thị thực tay nghề.

TIỂU BANG VISA TAY NGHỀ TỈNH BANG ĐỀ CỬ (HẠNG 190) VISA TAY NGHỀ LÀM Ở VÙNG THƯA DÂN (HẠNG 491) CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI KINH DOANH (BIIP)
ACT 600 600 0
NSW 2.650 1.500 0
NT 250 400 0
QLD 900 650 0
SA 1.100 1.200 0
TAS 600 600 0
VIC 2.700 600 0
WA 1.500 850 0
Tổng cộng 10.300 6.400 0

 

 

 

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  (Thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối)

  Họ tên:

  Số điện thoại:

  Email:

  Nơi cư trú:

  Nhu cầu:
  Mua nhà ở ÚcĐầu tư kinh doanh ÚcĐịnh cư ÚcLàm visa ÚcDu học Úc

  Ghi Chú:

  Related posts

  Leave a Reply

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *